DR. RÖNTGEN NAPLÓJA I.

OLAJ, LEMEZ
70X50

MAGÁNTULAJDON